Oslo

Kom.-
nr
Kommune Antall
skattytere
Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall
tilgode
Restskatt Antall
restskatt
0301 Oslo 417 021 38 201 646 186 39 257 310 184 3 264 570 377 304 343 2 310 544 579 86 670