Sokkel/Utland

Kom.-
nr
Kommune Antall
skattytere
Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall
tilgode
Restskatt Antall
restskatt
2312 Sokkel/Utland 18 107 1 054 544 144 983 920 708 72 172 198 6 684 147 886 369 8 258