Svalbard

Kom.-
nr
Kommune Antall
skattytere
Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall
tilgode
Restskatt Antall
restskatt
2100 Svalbard 2 694 5 080 454 2 808 902 558 692 110 2 803 181 386