Skatteoppgjøret for 2005 - lønnstakere og pensjonister - juni

  • Skriv ut

Hovedtall for hver kommune

Her finner du en oversikt over:

  • Antall skattytere per kommune
  • Sum skatt per kommune
  • Sum forskuddsbeløp per kommune
  • Sum tilgodebeløp per kommune
  • Antall skattytere med tilgodebeløp per kommune
  • Sum restskattbeløp per kommune
  • Antall skattytere med restskatt per kommune

Vedlegg

Skatteoppgjøret 2005

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.