Oslo

Kommune Antall
skattytere
Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall
tilgode
Restskatt Antall
restskatt
Oslo 322 786 26 463 066 521 27 998 344 433 2 214 150 298 254 627 633 426 137 46 097