Oslo

Kommune-
nummer
Kommune Antall
skattytere
Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall
tilgode
Restskatt Antall
restskatt
301 Oslo
420586
40599388110
41071063021
3462138974
313252
3067429369
82300