Utland/sokkel

Kommune-
nummer
Kommune Antall
skattytere
Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall
tilgode
Restskatt Antall
restskatt
2312 Sokkel/Utland
19225
1155358003
1090693488
88620795
9033
155916915
7459