Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 334 533 29 436 154 687 31 079 820 067 2 476 724 664 254 753 796 217 591 54 910