Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 430158 42764579361 43659583979 3917577085 313707 3106780732 88717