Svalbard

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Svalbard        2992 1750045 3513681 9634678 1395 4197294 166