Utland

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Sokkel/Utland   25795 1596992357 1487108472 130659930 13743 243666431 8337