Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 352283 32681988793 34650885298 2991582689 267683 969702769 55847