Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 444472 48531658475 49551574569 4531427701 324211 3584352149 88263