Sokkel/utland

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Sokkel/Utland 22028 1505367528 1508372242 147844766 13093 146675104 5413