Svalbard

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Svalbard 2969 1513204 4281688 10169822 1406 4013027 175