Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 362138 34744393059 37263887839 3539028802 278200 950343253 53686