Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 460147 51516115233 53725468305 5333035078 338871 3281831503 87678