Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 322 900 30 764 622 308 32 706 890 113 2 690 768 616 243 578 703 341 314 50 786