Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 466 866 52 999 784 214 55 173 657 719 4 962 036 989 334 569 2 950 076 887 95 535