Sokkel/utland

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Sokkel/utland 34 751 2 467 207 405 2 419 863 210 274 789 240 21 137 377 787 047 10 310