Svalbard

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Svalbard 2 989 8 674 514 5 465 052 1 217 170 77 4 561 846 294