Skatteoppgjøret 2010 - per juni

  • Skriv ut

Tabellene viser hovedtall for hver kommune.

Her finner du for hver kommune en oversikt over:
  • Antall skattytere
  • Sum skatt
  • Sum forskuddsbeløp
  • Sum tilgodebeløp
  • Antall skattytere med tilgodebeløp
  • Sum restskattbeløp
  • Antall skattytere med restskatt

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.