Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 328147 32340741597 34204341976 2668750516 252509 792783102 60211