Akershus

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Vestby 10 989 1067,9  mill  1 119,5 mill 96,5 mill 7 907 48,3 mill 2 383
Ski 20 965 2 236,0 mill 2 349,5 mill 179,8 mill 15 479 74,1 mill 4 106
Ås 12 327 1 201,8 mill 1 261,3 mill 105,0 mill 9 020 50,0 mill 2 523
Frogn 11 290 1 293,9 mill 1 327,4 mill 105,0 mill 7 875 75,3 mill 2 706
Nesodden 12 870 1 353,5 mill 1 413,9 mil 118,7 mill 9 053 61,3 mill 3 038
Oppegård 18 707 2 378,0 mill 2 465,1 mill 168,4 mill 13 443 87,0 mill 3 971
Bærum 84 179 12 921,2 mill 13 124,2 mill 882,5 mill 57 361 714,0 mill 20 933
Asker 40 734 5 947,6 mill 6 041,0 mill 427,2 mill 27 926 346,5 mill 10 179
Aurskog-Høland 11 016 865,2 mill 925,3 mill 99,3 mill 8 412 40,2 mill 2 098
Sørum 11 603 1 139,4 mill 1 188,7 mill 99,2 mill 8 611 54,3 mill 2 309
Fet 7 817 806,8 mill 841,7 mill 66,2 mill 5 800 34,1 mill 1 578
Rælingen 11 943 1 224,5 mill 1 278,1 mill 98,8 mill 8 884 48,9 mill 2 287
Enebakk 7 590 712,7 mill 746,1 mill 66,4 mill 5 587 35,5 mill 1 595
Lørenskog 25 048 2 728,0 mill 2 824,9 mill 211,5 mill 18 222 121,8 mill 5 169
Skedsmo 36 620 3 733,4 mill 3 916,2 mill 315,1 mill 27 199 138,8 mill 7 142
Nittedal 15 425 1 690,2 mill 1 759,9 mill 132,8 mill 11 267 66,2 mill 3 183
Gjerdrum 4 365 468,8 mill 490,0 mill 41,2 mill 3 148 20,6 mill 937
Ullensaker 23 241 2 175,3 mill 2 268,5 mill 200,6 mill 17 221 113,1 mill 4 651
Nes 14 533 1 216,1 mill 1 287,0 mill 124,6 mill 10 993 57,1 mill 2 843
Eidsvoll 15 994 1 320,7 mill 1 412,6 mill 140,2 mill 12 264 54,0 mill 2 909
Nannestad 8 522 748,7 mill 791,0 mill 73,9 mill 6 348 34,9 mill 1 721
Hurdal 2 046 144,9 mill 155,4 mill 16,5 mill 1 537 6,8 mill 393