Aust-Agder

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Risør 5 437
392,2 mill     428,2 mill 51,0 mill 4 212
17,1 mill 979
Grimstad 15 664
1 336,4 mill 1 432,2 mill 149,5 mill 11 956
60,3 mill 2 796
Arendal 32 464
2 773,3 mill 2 967,1 mill 291,3 mill 25 187
99,7 mill 5 583
Gjerstad 1 919
127,3 mill 140,2 mill 16,2 mill 1 468
3,7 mill 363
Vegårshei 1 460
111,2 mill 118,7 mill 12,3 mill 1 168
4,9 mill 209
Tvedestrand 4 773
356,7 mill 381,9 mill 42,3 mill 3 633
18,2 mill 867
Froland 3 759
289,6 mill 312,4 mill 34,8 mill 2 881
12,3 mill 668
Birkenes 3 499
257,2 mill 285,3 mill 35,5 mill 2 773
7,7 mill 569
Lillesand  7 454
666,0 mill 705,6 mill 69,0 mill 5 528
30,5 mill 1 419
Åmli 1 500
95,7 mill 106,4 mill 13,7 mill 1 162
3,2 mill 242
Iveland 935
65,4 mill 72,7 mill 9,7 mill 734
2,4 mill 163
Evje og Hornnes 2 736
200,6 mill 218,6 mill 26,0 mill 2 083
9,1 mill 475
Bygland 1 043
73,3 mill 80,5 mill 10,5 mill 802
3,3 mill 177
Valle 1 073
83,3 mill 91,0 mill 10,9 mill 830
3,5 mill 198
Bykle 907
74,6 mill 81,8 mill 9,4 mill 682
2,9 mill 166