Buskerud

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Drammen 48 737
4 602,7 mill 4 836,4 mill 428,5 mill 36 828
210,3 mill 9 227
Kongsberg 19 653
2 077,9 mill 2 177,7 mill 168,7 mill 14 610
72,6 mill 3 794
Ringerike 22 818
1 831,9 mill 1 967,5 mill 201,7 mill 17 661
73,2 mill 3 977
Hole 4 963
605,1 mill    624,8 mill 43,9 mill 3 530
26,4 mill 1 099
Flå  866
63,0 mill 69,0 mill 8,4 mill 657
2,4 mill 147
Nes              2 837
209,4 mill 230,0 mill 27,8 mill 2 147
8,6 mill 490
Gol              3 855
294,5 mill 319,4 mill 35,9 mill 2 909
11,9 mill 713
Hemsedal 2 251
148,8 mill 166,9 mill 23,2 mill 1 717
6,4 mill 362
Ål               3 860
295,2 mill 318,6 mill 34,6 mill 2 896
12,5 mill 700
Hol              4 252
316,6 mill 342,7 mill 40,3 mill 3 141
15,3 mill 756
Sigdal 2 890
229,3 mill 245,1 mill 27,2 mill 2 165
12,1 mill 489
Krødsherad 2 085
148,3 mill 158,4 mill 19,8 mill 1 519
10,3 mill 397
Modum 10 217
814,2 mill 871,9 mill 88,6 mill 7 881
35,8 mill 1 834
Øvre Eiker 12 973
1 107,1 mill 1 182,1 mill 118,6 mill 10 000
46,5 mill 2 242
Nedre Eiker 17 064
1 482,6 mill 1 572,5 mill 143,3 mill 13 012
60,5 mill 3 078
Lier 18 860
1 938,6 mill 2 033,1 mill 172,4 mill 14 044
80,5 mill 3 671
Røyken 14 180
1 486,8 mill 1 543,3 mill 120,4 mill 10 296
70,7 mill 3 066
Hurum 7 080
631,0 mill 664,5 mill 63,1 mill 5 287
32,4 mill 1 415
Flesberg 2 066
166,8 mill 178,4 mill 19,7 mill 1 593
8,7 mill 363
Rollag 1 121
83,5 mill 89,9 mill 10,4 mill 847
4,0 mill 216
Nore og Uvdal 2 108
142,1 mill 155,7 mill 20,3 mill 1 589
7,6 mill 400