Hedmark

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Kongsvinger 13 947
1 021,2 mill 1 105,0 mill 122,1 mill 11 018 41,2 mill 2 281
Hamar 22 591 1 931,0 mill 2 062,4 mill 192,3 mill 17 443
67,3 mill 3 771
Ringsaker 25 473
1 840,0mill 1 999,2 mill 221,3 mill 19 968 68,7 mill 4 109
Løten 5 687 397,5 mill        431,5 mill 46,8 mill 4 461
14,1 mill 925
Stange 15 071
1 111,8 mill 1 198,5 mill 122,4 mill 11 631 41,1 mill 2 618
Nord-Odal 4 032
264,0 mill 289,5 mill 34,0 mill 3 219
9,3 mill 644
Sør-Odal 6 149
450,9 mill 488,3 mill 54,8 mill 4 793
19,5 mill 1 107
Eidskog 5 044
317,3 mill 346,7 mill 43,6 mill 3 932
15,9 mill 881
Grue 4 121
268,9 mill 293,2 mill 35,5 mill 3 218
12,4 mill 712
Åsnes 6 188
399,8 mill 440,0 mill 57,2 mill 4 861
18,6 mill 1 017
Våler 3 149 199,3 mill 221,0 mill 28,5 mill 2 487 8,5 mill 505
Elverum 15 415
1 208,5 mill 1 294,5 mill 129,0 mill 11 905
45,2 mill 2 709
Trysil 7 079
373,7 mill 407,0 mill 52,0 mill 5 099
20,4 mill 1 168
Åmot 3 392
232,1 mill 254,9 mill 28,8 mill 2 603
7,4 mill 580
Stor-Elvdal 2 295
143,7 mill 157,3 mill 20,2 mill 1 772
7,4 mill 398
Rendalen 1 715
98,0 mill 109,6 mill 15,6 mill 1 338
4,2 mill 281
Engerdal 1 216
65,5 mill 75,9 mill 12,3 mill 955
2,3 mill 160
Tolga 1 342
78,2 mill 86,3 mill 10,8 mill 1 017
2,9 mill 224
Tynset 4 434
324,6 mill 344,2 mill 36,6 mill 3 280
17,8 mill 855
Alvdal 1 903
134,3 mill 144,2 mill 15,5 mill 1 427
6,3 mill 379
Folldal 1 318
84,5 mill 91,4 mill 11,5 mill 999
5,0 mill 267
Os 1 604
102,9 mill 113,0 mill 13,2 mill 1 219
3,7 Mill kr
270