Oppland

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Lillehammer 20 796
1 773,2 mill 1 894,1 mill 177,9 mill 16 003 60,5 mill 3 584
Gjøvik 22 698
1 789,8 mill 1 922,5 mill 192,6 mill 17 607
 64,7 mill 3 874
Dovre 2 305
150,2 mill 164,6 mill 20,4 mill 1 789
6,6 mill 392
Lesja 1 836
114,4 mill    127,2 mill 17,4 mill 1 364
5,0 mill 329
Skjåk 1 871
118,3 mill 132,4 mill 17,5 mill 1 426
3,6 mill 312
Lom 2 025
126,5 mill 140,8 mill 18,8 mill 1 594
4,7 mill 326
Vågå 2 971
188,0 mill 208,4 mill 26,6 mill 2 328
6,8 mill 482
Nord-Fron 4 688
340,8 mill 374,7 mill 46,5 mill 3 662
13,3 mill 745
Sel 4 841
303,2 mill 334,4 mill 40,5 mill 3 759
10,3 mill 782
Sør-Fron 2 584
166,1 mill 185,1 mill 25,2 mill 2 012
6,7 mill 445
Ringebu 3 827
248,1 mill 277,9 mill 40,3 mill 2 966 11,4 mill 694
Øyer 4 201
294,0 mill 319,3 mill 35,4 mill 3 220
10,9 mill 750
Gausdal 4 958
343,0 mill 370,8 mill 41,8 mill 3 749
13,7 mill 921
Østre Toten 11 888
856,6 mill 921,5 mill 102,1 mill 9 123
41,3 mill 2 215
Vestre Toten 10 166
742,6 mill 806,7 mill 84,8 mill 7 944
22,7 mill 1 673
Jevnaker 4 878
382,5 mill 408,5 mill 41,3 mill 3 753
16,6 mill 879
Lunner 6 732
575,1 mill 610,4 mill 59,0 mill 5 105
24,7 mill 1 267
Gran 10 526
820,0 mill 881,0 mill 96,0 mill 8 143
36,3 mill 1 847
Søndre Land 4 667
294,5 mill 319,9 mill 37,9 mill 3 624
13,3 mill 840
Nordre Land 5 324
343,2 mill

374,0 mill

46,0 mill 4 184
16,4 mill 887
Sør-Aurdal 2 572
166,8 mill 183,7 mill 24,8 mill 1 963
9,0 mill 447
Etnedal 1 156
67,7 mill 74,6 mill 9,7 mill 845
3,2 mill 242
Nord-Aurdal 5 322
384,5 mill 414,9 mill 46,1 mill 3 986
17,3 mill 951
Vestre Slidre 1 917
132,1 mill 143,1 mill 17,5 mill 1 397
6,6 mill 370
Øystre Slidre 2 887
197,8 mill 213,3 mill 26,1 mill 2 037
11,3 mill 504
Vang 1 467
87,5 mill 95,4 mill 13,1 mill 1 100
5,9 mill 275