Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 477 483 57 036,4 mill  58 747,5 mill 4 749,4 mill 341 161 3 215,2 mill 103 335