Østfold

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Halden 22 394 1 676,6 mill 1 796,4 mill 189,2 mill 17 505 73,3 mill 3 864
Moss 23 536 1 927,8 mill 2 059,1 mill 203,6 mill 18 108 76,9 mill 4 136
Sarpsborg 40 102 3 053,2 mill 3 265,5 mill 327,4 mill 31 152 123,1 mill 6 987
Fredrikstad 57 102 4 601,8 mill
4 891,5 mill 481,6 mill 43 931 201,2 mill
10 346
Hvaler 3 366
277,0 mill 295,2 mill 31,0 mill 2 466
13,9 mill 664
Aremark 1 118 79,9 mill 88,5 mill 10,9 mill 877 2,1 mill 179
Marker 2 796 192,2 mill 214,1 mill 29,2 mill 2 192 7,6 mill 475
Rømskog 582 43,0 mill 48,2 mill 5,9 mill 466 0,7 mill 85
Trøgstad 4 095 311,4 mill 336,2 mill 40,0 mill 3 140 16,2 mill 747
Spydeberg 4 021 341,4 mill 367,1 mill 39,3 mill 2 957 14,5 mill 766
Askim 11 424 895,2 mill 958,0 mill 97,4 mill 8 846 36,5 mill 1 995
Eidsberg 8 864 661,1 mill 717,7 mill 82,7 mill 6 736 27,6 mill 1 615
Skiptvet 2 666 206,8 mill 220,1 mill 25,0 mill 2 014 12,1 mill 508
Rakkestad 5 933 447,4 mill 484,3 mill 55,7 mill 4 543 19,7 mill 1 064
Råde 5 412 452,4 mill 481,9 mill 49,3 mill 4 120 21,4 mill 1 006
Rygge 11 151 967,1 mill 1 027,7 mill 98,0 mill 8 406 40,0 mill 2 085
Våler 3 427 296,8 mill 315,0 mill 32,3 mill 2 596 15,4 mill 657
Hobøl 3 691 314,6 mill 334,4 mill 32,9 mill 2 737
14,4 mill 760