Sokkel/utland

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Sokkel/utland 34 454 2 362,7 mill 2 400,2 mill 257,2 mill 19 169 281,2 mill 10 3372