Svalbard

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Svalbard 2 933
7,5 mill 5,4 mill 1,4 mill 98
3,8 mill 245