Troms

                                                                                                   
Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Harstad 18 390 1524 mill 1627,3 mill 150,4 mill 14 143 50,9 mill 3 135
Tromsø 52 312 4752 mill 5054,6 mill 468 mill 39 308 175,1 mill 9 918
Kvæfjord 2 382 159,5 mill 174,2 mill 19,2 mill 1 901 5 mill 356
Skånland 2 312 165 mill 178 mill 18,7 mill 1 806 5,8 mill 381
Bjarkøy388 26,7 mill 28,9 mill 3,5 mill 309 1,4 mill 58
Ibestad1 177 70,4 mill 78,9 mill 11,6 mill 948 3,4 mill 177
Gratangen 930 54,7 mill 60 mill 7,7 mill 738 2,8 mill 156
Lavangen 785 46,3 mill 51,1 mill 6,2 mill 613 1,8 mill 134
Bardu 3 092 263,9 mill 279,5 mill 23,2 mill 2 399 8 mill 519
Salangen 1 709 123,5 mill 132,9 mill 12,4 mill 1 319 4,2 mill 291
Målselv5 210 432,8 mill 462,9 mill 40,9 mill 4 048 12,8 mill 909
Sørreisa 2 530 196,9 mill 211,9 mill 20,7 mill 1941 7 mill 462
Dyrøy 970 61,5 mill 68,3 mill 8,1 mill 731 1,4 mill 179
Tranøy 1 242 77,4 mill 84 mill 9,9 mill 977 3,6 mill 205
Torsken 749 48,7 mill 54,6 mill 7,7 mill 592 2,3 mill 121
Berg 826 58,2 mill 63,7 mill 7,3 mill 649 1,9 mill 134
Lenvik 8 562 667,9 mill 713 mill 77,4 mill 6 593 34,8 mill 1507
Balsfjord 4 310 284,3 mill 307,2 mill 36,4 mill 3 294 13,9 mill 799
Karlsøy 1 924 109,2 mill 121,8 mill 19,1 mill 1 500 7,8 mill 340
Lyngen 2 512 141, 2 mill 159,4 mill 24,6 mill 1 956 7,1 mill 432
Storfjord 1 492 86,4 mill 97,4 mill 13,9 mill 1 169 2,8 mill 238
Kåfjord 1 743 88,2 mill 100,5 mill 16 mill 1 402 4 mill 248
Skjervøy 2 255 132,7 mill 151,7 mill 23,3 mill 1 818 4,5 mill 342
Nordreisa 3 732 222,8 mill 250,6 mill 35,5 mill 2 931 8,5 mill 619
Kvænangen 1 047 60,3 mill 66,8 mill 9,8 mill 799 3,5 mill 195