Vest-Agder

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Kristiansand     62 624 5 824,9 mill 6 197,3 mill 628,7 mill 47 891
277,4 mill 11 356
Mandal 11 214
915,3 mill 987,2 mill 106,5 mill 8 605
37,1 mill 1 917
Farsund 7 311
605,6 mill 665,6 mill 81,7 mill 5 734
21,2 mill 1 203
Flekkefjord 7 275
605,3 mill 653,1 mill 68,0 mill 5 727
21,9 mill 1 165
Vennesla 9 775
756,5 mill 824,4 mill 97,3 mill 7 725
31,3 mill 1 637
Songdalen 4 390
348,8 mill 375,2 mill 42,7 mill 3 394
17,1 mill 814
Søgne 7 887
707,7 mill 757,1 mill 82,1 mill 5 951
34,2 mill 1 534
Marnardal 1 684
125,2 mill 138,6 mill 18,1 mill 1 282
5,0 mill 325
Åseral 695
52,9 mill 59,8 mill 8,9 mill 533
2,1 mill 122
Audnedal 1 227
94,3 mill 105,4 mill 14,1 mill 974
3,0 mill 187
Lindesnes 3 655
248,5 mill 274,6 mill 36,0 mill 2 786
10,4 mill 632
Lyngdal 5 863
447,3 mill 494,5 mill 60,5 mill 4 538
14,4 mill 956
Hægebostad 1 255
101,3 mill 114,2 mill 16,0 mill 987
3,3 mill 206
Kvinesdal 4 519
345,1 mill 388,2 mill 53,1 mill 3 645
10,5 mill 647
Sirdal 1 462
130,4 mill 138,2 mill 14,3 mill 1 104
6,8 mill 273