Vestfold

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Horten 19 707 1 646,3 mill 1 746,0 mill 163,1 mill 15 034
66,7 mill 3 586
Holmestrand 7 872
644,8 mill    684,6 mill 66,6 mill 5 998
27,5 mill 1 511
Tønsberg 31 353
2 827,7 mill 2 985,0 mill 277,4 mill 23 757
125,0 mill 5 830
Sandefjord 33 738
2 885,3 mill 3 071,6 mill 305,3 mill 25 560
130,7 mill 6 104
Larvik 33 599
2 692,9 mill 2 870,8 mill 293,0 mill 25 635
120,4 mill 6 070
Svelvik 5 023
421,3 mill 443,9 mill 42,3 mill 3 796
22,3 mill 982
Sande 6 472
547,0 mill 579,7 mill 59,0 mill 4 778
28,9 mill 1 360
Hof              2 334
195,9 mill 206,5 mill 19,2 mill 1 749
8,7 mill 439
Re               6 803
545,6 mill 587,4 mill 64,3 mill 5 064
23,2 mill 1 363
Andebu 4 107
321,9 mill 346,1 mill 36,0 mill 3 101
12,3 mill 765
Stokke 8 392
687,9 mill 732,5 mill 71,6 mill 6 402
27,6 mil 1 540
Nøtterøy 16 271
1 542,8 mill 1 614,1 mill 142,8 mill 11 899
76,8 mill 3 307
Tjøme 3 841
329,6 mill 352,8 mill 37,4 mill 2 879
15,5 mill 721
Lardal 1 916
148,0 mill 159,6 mill 17,6 mill 1 450
6,3 mill 359