Aust-Agder

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Risør 581  64 145 601 kr
                       
 65 398 267 kr
                       
6 405 752 kr
                  
400  5 330 206 kr
                     
435
Grimstad 1 510 192 644 171 kr 194 688 396 kr 19 015 516 kr 1 001 16 929 655 kr 1 983
Arendal 2 681  366 192 275 kr 376 516 689 kr  37 366 682 kr 1 788  27 505 692 kr 774
Gjerstad 240 22 257 266 kr  25 281 344 kr 3 623 369 kr 190 521 389 kr 48
Vegårshei 249 26 230 480 kr  28 501 941 kr 3 232 344 kr 185 931 561 kr 45
Tvedestrand 501 56 479 296kr 60 219 199 kr 7 428 852 kr 348 3 727 580 kr 130
Froland 451 47 111 005 kr 47 965 083 kr 5 403 926 kr 324 4 076 857 kr 110
Lillesand 733 97 325 800 kr 96 524 996 kr 11 668 395 kr 477 12 392 487 kr 221
Birkenes 466 45 153 043 kr 48 068 050 kr 5 966 566 kr 334 3 067 155 kr 114
Åmli 200 18 360 077 kr  20 316 480 kr 3 108 921 kr 142 1 127 508 kr 47
Iveland 167 14 998 510 kr 15 938 227 kr 2 129 144 kr 113 1 056 373 kr 45
Evje og Hornnes 391  42 348 926 kr 45 012 557 kr  4 946 671 kr 275 2 194 734 kr 103
Bygland 181 19 797 215 kr 20 553 397 kr 2 154 856 kr 115 1 389 309 kr 57
Valle 218 21 311 719 kr 22 859 559 kr 3 040 550 kr 164 1 474 000 kr 51
Bykle 116 18 291 561 kr 17 547 735 kr  2 099 752 kr 89 2 857 243 kr 25