Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 46 526   7 708 328 351 kr
                                                
7 572 478 431 kr                             664 284 504 kr
27 772
803 930 360 kr                           16 653 kr