Sogn og Fjordane

Kommune Antall skattytere Sum skatt              Sum forskudd       Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt     Antall restskatt
Flora       832 107 990 831 kr 115 481 911 kr 12 092 507 kr 590 4 798 634 kr 195
Gulen 266 29 585 757 kr 29 961 267 kr 2 942 514 kr 167 2 831 411 kr 89
Solund 150 16 384 556 kr 17 740 843 kr 2 034 504 kr 104 662 461 kr 42
Hyllestad 183 18 123 222l kr 19 649 657 kr 2 341 185 kr 127 798 123 kr 47
Høyanger 327 35 611 687 kr 37 679 653 kr 3 485 348 kr 210 1 643 845 kr 99
Vik 412 44 867 345 kr 47 435 633 kr 4 835 006 kr 254 2 330 079 kr 134
Balestrand 174 17 552 222 kr 18 589 896 kr 1 948 722 kr 113 1 029 061 kr 48
Leikanger 178 18 043 737 kr 18 976 098 kr 1 741 196 kr 126 797 178 kr 36
Sogndal 725 83 769 799 kr 88 115 604 kr 8 615 229 kr 451 4 701 095 kr 209
Aurland 222 23 576 595 kr 25 611 891 kr 3 063 263 kr 156 1 002 140 kr 53
Lærdal 298 34 238 440 kr 3 151 506 kr 3 151 506 kr 198 3 312 200 kr 69
Årdal 181 21 435 406 kr 23 351 740 kr 2 459 976 kr 140 587 186 kr 36
Luster 588 59 073 129 kr 63 810 188 kr 7 165 311 kr 401 2 456 383 kr 145
Askvoll 428 45 153 405 kr 47 314 964 kr 4 973 942 kr 286 2 868 442 kr 108
Fjaler 336 35 132 979 kr 36 273 651 kr 4 375 769 kr 233 3 250 724 kr 89
Gaular 378 40 265 562 kr 43 443 570 kr 4 618 570 kr 248 1 400 984 kr 112
Jølster 339 38 917 974 kr 40 809 282 kr 3 747 004 kr 210 1 832 307 kr 98
Førde 825 115 341 919 kr 117 624 521 kr 10 399 912 kr 542 8 298 620 kr 237
Naustdal 317 31 868 294 kr 33 230 248 kr 3 785 568 kr 206 2 456 779 kr 95
Bremanger 307 36 784 881 kr 38 765 822 kr 4 260 308 kr 211 2 132 946 kr 82
Vågsøy 426 58 897 389 kr 62 901 732 kr 6 783 878 kr 289 2 700 662 kr 108
Selje 257 28 767 088 kr 30 131 765 kr 2 888 790 kr 166 1 527 110 kr 65
Eid 539 65 775 350 kr 66 142 811 kr 7 186 667 kr 349 3 319 128 kr 148
Hornindal 192 20 347 532 kr 21 130 847 kr 1 639 854 kr 115 925 120 kr 57
Gloppen 677 72 801 364 kr 76 763 647 kr 9 177 834 kr 454 5 153 838 kr 179
Stryn 782 80 314 922 kr 85 499 902 kr 10 090 741 kr 511 5 589 698 kr 202