Troms

Kommune Antall skattytere Sum skatt                   Sum forskudd       Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt        Antall restskatt
Harstad 1 400 185 206 040 kr 185 493 637 kr 14 895 059 kr 886 13 921 393 kr 451
Tromsø 4 912 691 087 121 kr 698 649 472 kr 63 002 629 kr 3 126 55 982 193 kr 1 622
Kvæfjord 249 24 506 765 kr 24 524 172 kr 2 616 565 kr 158 2 601 102 kr 79
Skånland 204 23 858 244 kr 24 726 686 kr 2 256 954 kr 131 1 589 381 kr 66
Bjarkøy 49 4 683 186 kr 4 535 739 kr 367 787 kr 27 518 361 kr 19
Ibestad 160 17 352 430 kr 18 362 057 kr 2 370 297 kr 116 1 428 861 kr 42
Gratangen 105 10 889 944 kr 11 270 472 kr 1 213 864 kr 71 1 000 010 kr 30
Lavangen 78 5 928 544 kr 6 529 061 kr 855 531 kr 53 248 492 kr 20
Bardu  324 38 434 296 kr 40 206 002 kr 4 056 149 kr 233 2 248 040 kr 83
Salangen 143 15 506 745 kr 16 168 353 kr 2 091 419 kr 93 1 484 616 kr 47
Målselv 542 65 851 344 kr 67 031 794 kr 6 354 518 kr 353 5 113 035 kr 176
Sørreisa 233 30 313 801 kr 30 539 783 kr 3 163 280 kr 153 2 937 662 kr 72
Dyrøy 133 13 709 073 kr 14 259 230 kr 1 384 958 kr 82 827 921 kr 45
Tranøy

143

14 071 286 kr 14 226 502 kr 1 552 603 kr 95 1 397 070 kr 45
Torsken 95 10 267 618 kr 11 411 141 kr 1 512 339 kr 72 324 087 kr 19
Berg 94 10 776 628 kr 11 521 423 kr 1 387 230 kr 67 733 650 kr 23
Lenvik 947 122 212 826 kr      125 730 900 kr 13 260 968 kr 639 9 902 129 kr 270
Balsfjord 572 57 936 501 kr 58 468 252 kr 7 025 313 kr 349 6 400 266 kr 204
Karlsøy 286 24 662 463 kr 25 583 010 kr 3 698 034 kr 193 2 885 422 kr 90
Lyngen 310 26 656 342 kr 28 777 019 kr 4 739 426 kr 225 2 672 217 kr 78
Storfjord 190 16 876 512 kr 18 035 484 kr 2 230 585 kr 126 1 056 805 kr 56
Kåfjord 271 20 826 223 kr 22 012 099 kr 3 662 805 kr 193 2 313 150 kr 73
Skjervøy 258 25 244 940 kr 26 617 470 kr 3 351 630 kr 189 1 963 254 kr 62
Nordreisa 456 40 732 505 kr 43 294 145 kr 6 060 639 kr 323 3 469 766 kr 120
Kvænangen 140 13 953 902 kr 15 014 878 kr 1 616 045 kr

111

557 202 kr 28