Vest-Agder

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Kristiansand 5 482 819 770 575 kr
                      
837 273 378 kr
                        
93 745 792 kr
3 551 77 404 571 kr
                       
1 707
Mandal 1 229 144 731 325 kr 152 841 272 kr 16 807 364 kr 843 8 721 625 kr 327
Farsund 814 96 422 367 kr 103 663 105 kr 13 575 446 kr 560 6 588 487 kr 220
Flekkefjord 761 99 013 479 kr 102 321 847 kr 9 767 087 kr 537 6 364 826 kr 185
Vennesla 849 90 635 875 kr 95 123 439 kr 12 274 021 kr 591 7 706 023 kr 232
Songdalen 462 50 457 738 kr 53 671 661 kr 6 553 785 310 3 307 997 kr 136
Søgne 858 115 115 262 kr 117 992 782 kr 13 553 955 kr 580 10 802 209 kr 249
Marnardal 353 36 939 159 kr 38 681 984 kr 4 425 097 kr 256 2 694 905 kr 90
Åseral 189 19 477 094 kr 21 003 028 kr 3 015 704 kr 135 1 439 913 kr 49
Audnedal 347 35 317 639 kr 37 783 736 kr 4 077 175 kr 257 1 585 029 kr 67
Lindesnes 522 47 580 646 kr 51 373 744 kr 7 319 862 365 3 502 277 kr 127
Lyngdal 614 72 260 566 kr 76 423 976 kr 9 828 241 kr 416 5 834 074 kr 168
Hægebostad 264 29 156 591 kr 31 956 861 kr 4 672 379 kr 197 1 942 101 kr 50
Kvinesdal 653 71 459 344 kr 75 877 087 kr 9 869 317 kr 467 5 555 626 kr 154
Sirdal 212 26 615 597 kr 26 005 219 kr 2 402 708 kr 124 3 076 174 kr 73