Vestfold

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Horten 1 568 203 322 171  kr             202 347 282 kr 
                      
 18 020 715 kr
992  19 164 799 kr                             
490
Holmestrand 709 92 584 012 kr 88 930 263  kr 7 552 143 kr 422 10 286 471  kr 253
Tønsberg 2 788  396 162 166 kr  394 912 465 kr  33 688 464 kr
1 733
 33 793 266 kr 914
Sandefjord 3 018  392 216 477 kr  394 646 703 kr  38 862 380 kr

1 894

 36 880 033 kr 948
Larvik 3 529  430 326 030 kr  433 651 107 kr 44 312 141 kr
2 220  40 689 437 kr 1 117
Svelvik 521 65 335 681 kr 65 330 153 kr 6 447 062 kr 345 6 690 859  kr 157
Sande 722 84 538 292 kr 85 862 565  kr 8 749 681 kr 444  8 140 866 kr 242
Hof 283 37 471 485 kr  38 230 291 kr 3 154 744 kr 185  2 375 740  kr 89
Re 987 120 665 017 kr 120 709 536  kr 10 537 699 kr
595
10 169 793 kr 318
Andebu 508 55 691 516 kr 58 719 171 kr 6 987 831 kr 325  4 059 511 kr 144
Stokke 857 95 572 805 kr 94 657 199  kr  9 604 904 kr 541 10 566 507 kr 280
Nøtterøy 1 493  220 548 690 kr 218 409 995 kr 19 922 474 kr
917 19 288 234 kr
 
498
Tjøme 420 55 254 319 kr  55 741 815 kr
5 200 062 kr
 
257 4 913 367 kr
139
Lardal 349  41 070 481 kr 41 187 858 kr
 4 345 033 kr
230
 4 323 420 kr
105