Aust-Agder

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Risør 4 162 275,3 Mill kr 302,3 Mill kr 33,3 Mill kr 3 341 6,2 Mill kr 653
Grimstad 12 522 962,0 Mill kr 1 045,5 Mill kr 106,1 Mill kr 9 881 21,3 Mill kr 1 983
Arendal 26 147 2 075,2 Mill kr 2 244,0 Mill kr 216,5 Mill kr 20 857
45,6 Mill kr 4 059
Gjerstad 1 450 88,5 Mill kr 98,6 Mill kr 11,5 Mill kr 1 205 1,4 Mill kr 189
Vegårshei 1 011 61,0 Mill kr 68,1 Mill kr 7,9 Mill kr 821 0,7 Mill kr 135
Tvedestrand 3 608 247,3 Mill kr 270.6 Mill kr 28,4 Mill kr 2 825 4,9 Mill kr 598
Froland 2 831 201,2 Mill kr 220,2 Mill kr 22,9 Mill kr 2 252 3,7 Mill kr 430
Lillesand 5 814 494,6 Mill kr 535,0 Mill kr 51,9 Mill kr 4 526 11,0 Mill kr 971
Birkenes 2 597 177,7 Mill kr 195,1 Mill kr 21,4 Mill kr 2 093 3,7 Mill kr 396
Åmli 1 018 60,4 Mill kr 67,2 Mill kr 8,3 Mill kr 789 1,3 Mill kr 159
Iveland 645 40,6 Mill kr 45,0 Mill kr 5,2 Mill kr 513 0,7 Mill kr 118
Evje og Hornnes 1 972 127,6 Mill kr 142,3 Mill kr 17,0 Mill kr 1 586 2,1 Mill kr 271
Bygland 658 39,9 Mill kr 43,6 Mill kr 4,9 Mill kr 511 1,2 Mill kr 106
Valle 684 45,7 Mill kr 49,7 Mill kr 4,9 Mill kr 556 0,9 Mill kr 97
Bykle 662 51,9 Mill kr 55,3 Mill kr 6,2 Mill kr 511 2,7 Mill kr 97