Buskerud

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Drammen 39 931 3 530,2 Mill kr 3 765,1 Mill kr 316,3 Mill kr 30 981 78,6 Mill kr 6 999
Kongsberg 15 495 1 584,5 Mill kr 1 674,1 Mill kr 121,4 Mill kr 11 721 31,1 Mill kr 2 825
Ringerike 17 978 1 352,4 Mill kr 1 464,2 Mill kr 136,4 Mill kr 14 288
23,6 Mill kr 2 845
Hole 3 755 339,5 Mill kr 361,1 Mill kr 30,4 Mill kr 2 857 8,5 Mill kr 676
Flå 557 31,7 Mill kr 35,0 Mill kr 3,9 Mill kr 434 0,5 Mill kr 94
Nes 1 949 121,2 Mill kr 132,0 Mill kr 13,2 Mill kr 1 486 2,2 Mill kr 310
Gol 2 736 181,8 Mill kr 196,3 Mill kr 20,4 Mill kr 2 118 5,7 Mill kr 454
Hemsedal 1 361 69,3 Mill kr 77,7 Mill kr 9,9 Mill kr 1 085 1,4 Mill kr 193
Ål 2 574 167,0 Mill kr 181,8 Mill kr 18,3 Mill kr 1 971 3,3 Mill kr 441
Hol 2 963 195,9 Mill kr 211,7 Mill kr 21,8 Mill kr 2 271 5,7 Mill kr 444
Sigdal 1 777 107,8 Mill kr 117,4 Mill kr 11,3 Mill kr 1 321 1,6 Mill kr 321
Krødsherad 1 547 84,9 Mill kr 93,3 Mill kr 10,1 Mill kr 1 180 1,6 Mill kr 248
Modum 7 694 558,8 Mill kr 608,1 Mill kr 60,5 Mill kr 6 038 10,7 Mill kr 1 285
Øvre Eiker 10 131 801,6 Mill kr 862,9 Mill kr 79,1 Mill kr 7 896 17,1 Mill kr 1 728
Nedre Eiker 13 996 1 171,9 Mill kr 1 256,4 Mill kr 111,1 Mill kr 10 996
25,9 Mill kr 2 293
Lier 14 568 1 382,1 Mill kr 1 467,1 Mill kr 120,6 Mill kr
11 318 33,4 Mill kr 2 512
Røyken 11 047 1 117,0 Mill kr 1 117,0 Mill kr 87,7 Mill kr 8 314 27,3 Mill kr 2 208
Hurum 5 529  478,1Mill kr                        
        
510,0 Mill kr 44,1 Mill kr
4 293
12,0 Mill kr
966
Flesberg 1 330 92,2 Mill kr
99,9 Mill kr
9,3 Mill kr
1 017
1,4 Mill kr
235
Rollag 681 40,6 Mill kr 44,2 Mill kr 4,3 Mill kr
521
0,7 Mill kr
125
Nore og Uvdal 1 236
68,8 Mill kr 75,2 Mill kr 7,8 Mill kr
950 1,3 Mill kr
230