Finnmark

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Vardø 1 415 82,6 Mill kr 94,1 Mill kr 13,1 Mill kr 1 187 1,5 Mill kr 171
Vadsø 4 041
282,5 Mill kr
309,6 Mill kr
33,5 Mill kr
3 230
6,0 Mill kr
635
Hammerfest 7 070
528,2 Mill kr
586,9 Mill kr
71,1 Mill kr
5 603
11,7 Mill kr
1 151
Kautokeino 1 351 63,8 Mill kr 72,3 Mill kr 10,7 Mill kr 1 086 2,2 Mill kr 226
Alta 10 600 685,7 Mill kr 758,4 Mill kr 90,8 Mill kr 8 305 17,1 Mill kr 1 801
Loppa 663 33,3 Mill kr 38,4 Mill kr 5,7 Mill kr 553 0,5 Mill kr 83
Hasvik 636 31,9 Mill kr 37,2 Mill kr 6,2 Mill kr 525 0,9 Mill kr 96
Kvalsund 660 36,2 Mill kr 41,1 Mill kr 5,6 Mill kr 524 0,7 Mill kr 111
Måsøy 874 47,2 Mill kr 54,8 Mill kr 8,8 Mill kr 749 1,2 Mill kr 107
Nordkapp 2 075 122,7 Mill kr 138,7 Mill kr 18,4 Mill kr
1 703
2,2 Mill kr
284
Porsanger 2 574 161,5 Mill kr 179,1 Mill kr 21,2 Mill kr 2 063
3,3 Mill kr
394
Karasjok 1 405 79,6 Mill kr 87,9 Mill kr 10,5 Mill kr 1 110 2,0 Mill kr 250
Lebesby 847 42,2 Mill kr 49,2 Mill kr
8,0 Mill kr 710 1,0 Mill kr
104
Gamvik 694 37,5 Mill kr 43,4 Mill kr
6,6 Mill kr
559
0,7 Mill kr
102
Berlevåg 728 38,2 Mill kr 45,5 Mill kr 7,9 Mill kr
615
0,6 Mill kr
88
Tana 1 726 101,0 Mill kr 110,3 Mill kr
12,3 Mill kr
1 332
2,9 Mill kr 325
Nesseby 553 31,0 Mill kr 34,4 Mill kr
4,2 Mill kr
440
0,8 Mill kr
90
Båtsfjord 1 431 80,8 Mill kr 92,6 Mill kr
13,9 Mill kr
1 160
1,9 Mill kr
214
Sør-Varanger 6 867 475,1 Mill kr 530,7 Mill kr
64,9 Mill kr
5 590
8,7 Mill kr
963