Oslo

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Oslo 368 754 39 007,6 Mill kr 41 298,4 Mill kr 3 258,3 Mill kr 281 132 954,6 Mill kr 64 263