Rogaland

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Eigersund 8 896 751,8 Mill kr 812,7 Mill kr 78,7 Mill kr 7 043 17,2 Mill kr 1 391
Sandnes 39 709 4 189,5 Mill kr 4 426,5 Mill kr 329,1 Mill kr 29 699 89,6 Mill kr 7 132
Stavanger 77 703 9 177,0 Mill kr 9 628,1 Mill kr 678,9 Mill kr 57 424 222,3 Mill kr 14 306
Haugesund 21 693 1 938,0 Mill kr 2 073,0 Mill kr 185,0 Mill kr 16 793 48,5 Mill kr 3 607
Sokndal 1 937 160,4 Mill kr 175,8 Mill kr 18,0 Mill kr 1 597 2,3 Mill kr 244
Lund 1 827 137,0 Mill kr 151,0 Mill kr 16,0 Mill kr 1 448 1,9 Mill kr 294
Bjerkreim 1 300 103,8 Mill kr 111,8 Mill kr 10,4 Mill kr 992 2,3 Mill kr 244
9 890 820,2 Mill kr 885,3 Mill kr 81,1 Mill kr 7 678 15,4 Mill kr 1 621
Klepp 10 185 927,5 Mill kr 987,7 Mill kr 78,6 Mill kr 7 576 17,6 Mill kr 1 888
Time 9 557 917,0 Mill kr 974,7 Mill kr 77,5 Mill kr 7 244 19,1 Mill kr 1 667
Gjesdal 5 961 558,1 Mill kr 595,7 Mill kr 47,9 Mill kr 4 559 10,0 Mill kr 1 038
Sola 13 382 1 592,2 Mill kr 1 592,2 Mill kr 117,5 Mill kr 9 760 38,8 Mill kr 2 542
Randaberg 5 786 616,8 Mill kr 652,6 Mill kr 49,2 Mill kr 4 275 13,2 Mill kr 1 067
Forsand 626 48,2 Mill kr 52,1 Mill kr 4,8 Mill kr 478 0,9 Mill kr 109
Strand 6 604 595,0 Mill kr 644,1 Mill kr 61,8 Mill kr 5 174 12,2 Mill kr 1 090
Hjelmeland 1 506 100,1 Mill kr 108,9 Mill kr 11,1 Mill kr 1 119 2,2 Mill kr 294
Suldal 2 132 151,5 Mill kr 164,3 Mill kr 15,7 Mill kr 1 686 2,7 Mill kr 331
Sauda 3 000 231,0 Mill kr 251,7 Mill kr 24,9 Mill kr 2 460 4,0 Mill kr 401
Finnøy 1412 88279611 96217857 11074226 1128 3065510 252
Rennesøy 2 185 222,7 Mill kr 235,7 Mill kr 17,2 Mill kr 1 607 4,3 Mill kr 446
Kvitsøy 294 22,4 Mill kr 24,6 Mill kr 2,4 Mill kr 236 0,3 Mill kr 43
Bokn 451 34,8 Mill kr 37,8 Mill kr 3,6 Mill kr 351 0,5 Mill kr 84
Tysvær 5 671 491,0 Mill kr 526,1 Mill kr 47,4 Mill kr 4 347 11,8 Mill kr 1 000
Karmøy 23 088 1 990,9 Mill kr 2 145,5 Mill kr 195,5 Mill kr 17 970 38,9 Mill kr 3 717
Utsira 114 9,9 Mill kr 10,4 Mill kr 1,0 Mill kr 93 0,4 Mill kr 13
Vindafjord 5 082 389,6 Mill kr 424,3 Mill kr 42,8 Mill kr 3 971 8,0 Mill kr 811