Sogn og Fjordane

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Flora       7 085 596,9 Mill kr 638,7 Mill kr
57,6 Mill kr 5 474 15,3 Mill kr
1 230
Gulen 1 274 94,0 Mill kr
101,8 Mill kr 10,3 Mill kr
986
2,4 Mill kr
221
Solund 826 30,1 Mill kr 33,2 Mill kr 3,9 Mill kr 379 0,8 Mill kr 72
Hyllestad 884 56,5 Mill kr 62,2 Mill kr 6,8 Mill kr 692 1,1 Mill kr 145
Høyanger 2 564 196,4 Mill kr 211,0 Mill kr 18,9 Mill kr 2 013
4,0 Mill kr
418
Vik 1 701 93,5 Mill kr 101,4 Mill kr 9,7 Mill kr 1 205 1,7 Mill kr 414
Balestrand 826 53,4 Mill kr 58,6 Mill kr 5,9 Mill kr 657 0,6 Mill kr 119
Leikanger 1 349 113,1 Mill kr 120,3 Mill kr 9,6 Mill kr 1 034
2,3 Mill kr 249
Sogndal 4 289 309,2 Mill kr 337,5 Mill kr 33,4 Mill kr
3 357
4,9 Mill kr
699
Aurland 1 209 76,8 Mill kr 83,6 Mill kr 8,2 Mill kr 979 1,4 Mill kr 163
Lærdal 1 565 97,8 Mill kr 107,3 Mill kr 11,4 Mill kr 1 197 1,8 Mill kr 279
Årdal 3 831 339,1 Mill kr 368,1 Mill kr 33,5 Mill kr 3 108 4,1 Mill kr 555
Luster 2 891 183,6 Mill kr 200,8 Mill kr 20,4 Mill kr 2 283
3,0 Mill kr
477
Askvoll 1 577 100,4 Mill kr 111,2 Mill kr 12,8 Mill kr
1 264
1,8 Mill kr
228
Fjaler 1 489 96,0 Mill kr 104,5 Mill kr 10,6 Mill kr 1 154 2,0 Mill kr 250
Gaular 1 480 94,4 Mill kr 102,4 Mill kr 10,1 Mill kr 1 165 2,0 Mill kr 246
Jølster 1 678 111,3 Mill kr 121,2 Mill kr
12,1 Mill kr
1 326 2,0 Mill kr 278
Førde 7 312
631,6 Mill kr 672,6 Mill kr 52,1 Mill kr 5 539 10,5 Mill kr
1 293
Naustdal 1 409 101,9 Mill kr 109,5 Mill kr 9,5 Mill kr 1 064 1,7 Mill kr 256
Bremanger 2 344 161,6 Mill kr 174,4 Mill kr 17,0 Mill kr
1 870
4,0 Mill kr
364
Vågsøy 3 809 298,0 Mill kr 330,8 Mill kr
39,6 Mill kr
3 133
6,4 Mill kr
530
Selje 1 675 118,9 Mill kr 132,5 Mill kr 16,0 Mill kr 1 402
2,4 Mill kr
208
Eid 3 386 248,2 Mill kr 268,2 Mill kr 25,6 Mill kr 2 620 5,3 Mill kr
563
Hornindal 630 37,1 Mill kr 39,5 Mill kr 3,9 Mill kr 462 1,4 Mill kr 122
Gloppen 3 202 219,1 Mill kr 238,5 Mill kr 23,5 Mill kr 2 470
4,0 Mill kr
555
Stryn 4 386 281,3 Mill kr 307,5 Mill kr 31,8 Mill kr 3 442 5,2 Mill kr 734