Troms

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Harstad 14 883 1 188,3 Mill kr 1 275,4 Mill kr 111,6 Mill kr 11 658
23,5 Mill kr
2 440
Tromsø 42 510 3 692,1 Mill kr 3 947,8 Mill kr
341,1 Mill kr
33 094
82,7 Mill kr
7 060
Kvæfjord 1 874 121,5 Mill kr 131,9 Mill kr 12,8 Mill kr 1 513 2,3 Mill kr 278
Skånland 1 863 125,8 Mill kr 135,0 Mill kr 12,5 Mill kr 1 450 3,2 Mill kr 321
Bjarkøy 276 17,8 Mill kr 20,0 Mill kr 2,5 Mill kr 238 0,3 Mill kr 31
Ibestad 860 48,4 Mill kr 55,3 Mill kr 7,6 Mill kr 730 0,9 Mill kr 108
Gratangen 676 35,5 Mill kr 40,4 Mill kr 5,6 Mill kr 556 0,7 Mill kr 94
Lavangen 588 32,6 Mill kr 36,3 Mill kr 4,2 Mill kr 477 0,5 Mill kr 81
Bardu  2 452 210,6 Mill kr 224,2 Mill kr 17,0 Mill kr 1 907 3,1 Mill kr 398
Salangen 1 362 91,9 Mill kr 99,4 Mill kr 9,0 Mill kr 1 090 1,4 Mill kr 215
Målselv 4 209 342,4 Mill kr 366,1 Mill kr 28,7 Mill kr 3 296 4,7 Mill kr 714
Sørreisa 2 041 152,5 Mill kr 164,1 Mill kr 14,8 Mill kr 1 630 3,1 Mill kr 318
Dyrøy 722 43,0 Mill kr 47,5 Mill kr 5,3 Mill kr 569 0,8 Mill kr 116
Tranøy 914 54,7 Mill kr 59,9 Mill kr 6,8 Mill kr 748 1,5 Mill kr 135
Torsken 539 31,0 Mill kr 35,3 Mill kr 4,9 Mill kr 439 0,6 Mill kr 82
Berg 622 36,4 Mill kr 39,8 Mill kr 4,3 Mill kr 502 0,8 Mill kr 96
Lenvik 6 615 457,0 Mill kr 500,3 Mill kr 52,3 Mill kr
5 250 8,5 Mill kr
1 088
Balsfjord 3 239 202,6 Mill kr 220,5 Mill kr 23,7 Mill kr 2 584 5,5 Mill kr 519
Karlsøy 1 317 65,5 Mill kr 76,0 Mill kr 11,7 Mill kr 1 109 1,0 Mill kr 165
Lyngen 1 814 91,9 Mill kr 105,4 Mill kr 16,0 Mill kr 1 483 2,4 Mill kr 268
Storfjord 1 100 57,6 Mill kr 66,7 Mill kr 10,2 Mill kr 885 1,0 Mill kr 159
Kåfjord 1 223 56,1 Mill kr 65,2 Mill kr 10,3 Mill kr 1 044 1,1 Mill kr 136
Skjervøy 1 737 94,8 Mill kr 109,1 Mill kr 16,2 Mill kr 1 406 1,8 Mill kr 253
Nordreisa 2 850 159,9 Mill kr 180,9 Mill kr 24,8 Mill kr
2 328
3,6 Mill kr
430
Kvænangen 747 154,0 Mill kr 160,0 Mill kr 7,2 Mill kr

607

1,2 Mill kr 108