Vest-Agder

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Kristiansand 50 346 4 294,1 Mill kr 4 650,5 Mill kr
458,1 Mill kr
39 992
98,3 Mill kr
7 886
Mandal 8 753 652,3 Mill kr 713,5 Mill kr 75,6 Mill kr 6 933 13,6 Mill kr 1 361
Farsund 5 474 421,1 Mill kr 464,2 Mill kr 51,3 Mill kr 4 386 7,8 Mill kr 779
Flekkefjord 5396 443,6 Mill kr 481,1 Mill kr 47,9 Mill kr 4 511 10,1 Mill kr 787
Vennesla 7 785 563,8 Mill kr 621,5 Mill kr 69,9 Mill kr 6 392 11,6 Mill kr 1 099
Songdalen 3 398 248,6 Mill kr 273,1 Mill kr 30,2 Mill kr 2 722 5,4 Mill kr 542
Søgne 5 992 496,8 Mill kr 538,1 Mill kr 54,5 Mill kr 4 742 12,7 Mill kr 962
Marnardal 1 032 62,8 Mill kr 70,7 Mill kr 9,0 Mill kr 836 1,0 Mill kr 163
Åseral 391 23,1 Mill kr 26,4 Mill kr 4,0 Mill kr 318 0,6 Mill kr 54
Audnedal 684 45,3 Mill kr 50,8 Mill kr 6,5 Mill kr 549 1,0 Mill kr 103
Lindesnes 2 613 163,4 Mill kr 179,8 Mill kr 21,7 Mill kr 2 029 4,5 Mill kr 418
Lyngdal 4 502 324,3 Mill kr 359,9 Mill kr 43,9 Mill kr 3 621 7,9 Mill kr 630
Hægebostad 724 49,4 Mill kr 55,4 Mill kr 6,8 Mill kr 592 0,7 Mill kr 96
Kvinesdal 3 223 229,7 Mill kr 258,2 Mill kr 33,3 Mill kr 2 632 4,4 Mill kr 442
Sirdal 984 75,5 Mill kr 81,5 Mill kr 7,7 Mill kr 794 1,6 Mill kr 141