Vestfold

Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt
Horten 16 268 1 276,5 Mill kr 1 376,3 Mill kr 125,9 Mill kr

12 827
24,7 Mill kr
2 611
Holmestrand 6 319 497,2 Mill kr 530,4 Mill kr 46,3 Mill kr 4 886 12,5 Mill kr 1 138
Tønsberg 25 191 2 114,6 Mill kr 2 259,7 Mill kr 198,8 Mill kr
19 615
51,3 Mill kr 4 210
Sandefjord 26 867 2 169,4 Mill kr 2 344,5 Mill kr 226,1 Mill kr

20 983

49,4 Mill kr 4 279
Larvik 26 231 1 946,9 Mill kr 2 096,8 Mill kr 201,9 Mill kr
20 418
50,3 Mill kr 4 492
Svelvik 3 902 306,9 Mill kr 329,7 Mill kr 30,3 Mill kr 3 054 7,2 Mill kr 694
Sande 5 041 391,2 Mill kr 420,6 Mill kr 39,0 Mill kr 3 891 9,4 Mill kr 905
Hof 1 733 131,0 Mill kr 139,4 Mill kr 12,7 Mill kr 1 311 4,2 Mill kr 326
Re 4 829 351,4 Mill kr 379,0 Mill kr 35,8 Mill kr 3 664 7,9 Mill kr 893
Andebu 3 049 216,9 Mill kr 233,9 Mill kr 322,0 Mill kr 2 381 4,9 Mill kr 519
Stokke 6 612 507,5 Mill kr 546,1 Mill kr 48,9 Mill kr 5 123 9,8 Mill kr 1 133
Nøtterøy 12 855 1 118,3 Mill kr 1 180,2 Mill kr 99,1 Mill kr
9 784 37,3 Mill kr 2 322
Tjøme 2 883 227,9 Mill kr 245,5 Mill kr
23,2 Mill kr
2 221 5,3 Mill kr
486
Lardal 1 284 81,6 Mill kr 89,6 Mill kr
10,0 Mill kr
1 015 1,9 Mill kr
214